Fiske i Aurskog - Høland

Velkommen som fisker med stang til Aurskog-Høland kommune

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Karpefisk
  • Lake
  • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Aurskog - Høland Fiskeadministrasjon

+ 47 91851095

fiske.ahfa@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

For ørretvann spesielt tilrettelagt for fluefiske gjelder at en kun kan fiske 1(en) ørret pr. stang pr. døgn under 35 cm. lang.

I vann med ørret er det fangstbegrensning på 3 ørret pr fisker pr. døgn. Se oppslag ved vannet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

En felles fiskekortordning for de fleste større sjøer, tjern, bekker og elver i kommunen. Ca 300 vann er med i fiskekortordningen. Hovedvassdraget regnes som øverste delen av Haldenvassdraget med de store sjøene Setten og Mjermen (Østelva) og hovedløpet Hølandselva med Ulviksjøen, Bjørkelangsjøen og Fossersjøen. Disse vannene har meget god bestand av stor gjedde og de fleste innlandsfiskearter vanlige i østlige vassdrag. Mange små og mellomstore skogsvann med tildels god ørretbestand. Abbor og gjedde kan dominere også i disse men ca 60 vann er kultivert med utsetting av ørret. Mangenvassdraget som renner mot Sverige nord i kommunen har bl. a. ål.
 

Fiskebestand

Vi vil spesielt fremheve det flotte gjeddefiske i hovedvassdragene med Setten, Mjermen på Setskog og Hølandselva med Bjørkelangsjøen, Fossersjøen som meget gode vann for jakten på de store eksemplarene.
Tildels meget god ørretbestand med ørret opp til 3 kilo i enkelte vann. Noen vann er spesielt forbeholdt fluefiskere.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Området karakteriseres av store sammenhengende skogsområder mellom Glomma svenskegrensen. Grenser i nord til Hedmark og i sør til Østfold.
Med sine mange vann og vassdraget som langsomt flyter gjennom rike jordbruksareal fremstår landskapet som et lite Værmeland i miniatyr. Skogene er kjent for sine rike sopp, tyttebær og blåbær områder.

 

Se vår hjemmeside ahfa.no for mer info.

Fiskeregler

Vanlige regler for fiske med stang gjelder. Merk at det kun er tillatt med 1 stang pr person. For ørretvann spesielt tilrettelagt for fluefiske gjelder at en kun kan fiske 1(en) ørret pr. stang pr. døgn under 35 cm. lang. Resten skal settes tilbake. Langtjern, Midtre Høltjern og Øvre Høltjern, er rene fluefiskevann. I disse vannene er også ISFISKE FORBUDT.
I vann med ørret er det fangstbegrensning på 3 ørret pr fisker pr. døgn. Se oppslag ved vannet.


Fiske i bekker, elver og os i vann er ikke tillatt i oktober i ørrettens gyteperiode.

Motorisert ferdsel er bare tillatt på vann over 2 km2. El. motor regnes som motor. Motorisert ferdsel i utmark utenom åpen vei er ikke tillatt.

 

DE VIKTIGSTE UNNTAKENE FRA FISKEKORTORDNINGEN:

MANGEN: Nauttjern, Lystjern, Titttjern, Utløpsosen Haveråa, Strandsonen S. Mangen, Øysjøfosselva, se vedlagte kart.
N. HØLAND: Strandsonen ved utløp/innløp Tunnsjøen, Store Langsjøe (Drikkevannskilde) Fossersjøen ved Fosser gård.
S. HØLAND: Hemnessjøen, Skullerudsjøen, Mjerma og Hølandselva.

Veibeskrivelse

Fra Oslo 6 mil over Lillestrøm, Fetsund. 4 mil fra Lillestrøm. Følg vei 170 mot Bjørkelangen eller 169 fra Fetsund mot Løken. Fra Kongsvinger over Skotterud på vei 21 og fra Østfold over Trøgstad vei 115. Fra Ørje nordover på vei 21 og ta av mot Hemnes på vei 125