Ørretfiske i Vangsmjøsa i Valdres

Vangsmjøsa ligger idyllisk i Vang kommune i Valdres, og er omkranset med høge fjell på alle kanter. Mye fin ørret med snittvekt på halvkiloen. Men her finnes også store rugger.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Vangsmjøsa fiskeforening består av tilsaman 85  fiskebrettige rundt Vangsmjøsa. Styret består av 5 medlemmer og har fast sekretær. Fiskeforeningen  har driftsplaner med ulike tiltak som skal gjennomførers i ei 5 års periode. Foreningen ynskjer og tilbakemelding frå brukarar om det er tiltak eller andre ting som er ynskjeleg.

Kontakt oss

Vangsmjøsa Fiskeforening

99702755

wenche.sondrol@vang.kommune.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

En får kjøpt kort for både stong og oter, og en kan fiske frå både land og til vanns. Ein kan og fiske med konvoi ved kjøp av oterkort. Vangsmjøsa er godt tilrettelagt med to handicapbrygger og lett tilgjengelig til fiskplassene rundt heile fjorden.

Vangsmjøsa sel oter- og stongkort for alle. Det er tilrettelagt med to handicapbrygger. Ei ved Hemsing bru og ei ved Bøflaten camping. Fjorden ligg på 460 m.o.h. Det er også mogleheit for leige av båt ved Bøflaten Camping  eller å ta med seg båt. Det er tilrettelagt for å utpåkjøring av båthenger ved Hemsing bru og Bøflaten Camping. Her er det og sett opp griller som kan nyttest av allmennheten,
Vatnet har gode badeplassar som er lett å koma til.

 

Fiskebestand

Det er mykje fin fisk i vatnet. Ca 2 stk på kg. Har og take fisk opp i 8 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Vangsmjøsa ligg etter E16 i Valdres, midt i mellom Oslo og Bergen. Det er veg rundt heile vatnet med god tilkomst. Det er skilta til dei beste fiskeplassane. Det er også sett opp informasjonstavler og sjølvbetjeningskasser på enkelte fiskeplassar. Det er og mogliegheit til å kjøpe fiskekort på SMS. Gode moglegheiter for overnatting.

 

Anbefalte lenker

Bøflaten Camping

Sørre Hemsing

Vang kommune

Fiskeregler

 • Generelle regler
  1) Born under 16 år kan løyse gratis fiskekort for stong i tida 1. juni til 15.september.
  2) Sal av fiskekort på stong, oter og konvoi frå båt og land, gjeld i tida 1. mai til 15.september i Vangsmjøsa.
  3) I Nordsvinnfjorden kan ein fiske med oter og konvoi i tida 1. juni - 1. september.
  4) Fiskekortet gjeld for ein fiskereiskap om gongen.
  5) Det er forbod mot å nytte levende fisk som agn.
  6) Det blir utført oppsyn i Vangsmjøsa. Ulovleg fiske vil bli anmeldt.
  7) Vangsmjøsa fiekeforeining er medlem i felleskortet for Fisking i Valdres. Fiske med det kortet må ein forhalde seg til reglar for fiske i Vangsmjøsa. Fisketider for dette kortet er 15.juni - 15. august og gjeld berre stong.
  8) Ved bruk av båt på Vangsmjøsa er det ingen øvre grenser for motorstyrke. I strandsonen innanfor 75 meter er høgste tillatt fort 5 knop. Frå Vang autoservice og Hamar ved Vang baren- og ungdomsskule er høgste tillatt fart 5 knop innanfor ei avstand på 200 meter frå strandlina.
  9) Fiskaren pliktar å gjera seg kjend med generelle fiskereglar i offentlege forskriftar og lovar.

Gode fisketips

Ein får og kjøpt fiskekort på SMS. Plakatar heng ved fiskeplassane.