Ørretfiske i Vangsmjøsa i Valdres

Vangsmjøsa ligg idyllisk til i Vang i Valdres og er omkransa av høge fjell på alle kantar. Vatnet inneheld mykje fin ørret, med snittvekt på halvkiloen og enkelte store ruggar.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer


01.05.2018 kl. 09:00

Om oss

Vangsmjøsa fiskeforening består av tilsaman 85 fiskeberettiga rundt Vangsmjøsa. Fiskekotet gjeld ikke Kvamsfjorden. Fiskeforeninga har driftsplaner over fem år, med ei rekke ulike tiltak for å betre forholda for fiske. Vi ynskjer gjerne tilbakemelding frå brukarar om forslag til tiltak.

Kontakt oss

Vangsmjøsa Fiskeforening

99702755

wenche.sondrol@vang.kommune.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. Med det er ulike fisketider i Nørsvinsfjorden og Vangsmjøsa.

Vangsmjøsa er regulert med 2 fisktider:

Nørsvinsfjorden 1.juni til 1. september.

Vangsmjøsa frå Hemsing bru til Øye er frå 1. mai til 1. oktober.

Fiskekortet gjelder ikke i Kvamsfjorden.

Mer detaljert beskrivelse

En får kjøpt kort for både stong og oter, og en kan fiske frå både land og til vanns. Ein kan og fiske med konvoi ved kjøp av oterkort. Vangsmjøsa er godt tilrettelagt med to handicapbrygger og lett tilgjengelig til fiskplassene rundt heile fjorden.

Vangsmjøsa ligg på 460 meter over havet og har ein god bestand av ørret. Vatnet er lett tilgjengeleg med veg på båe sider. Ein får kjøpt kort for både stong og oter og ein kan fiske både frå land og fra båt. Om ein ynskjer å fiske med konvoi må ein løsye oterkort. Det er tilrettelagt for utkjøring av båthengar ved Hemsing bru og Bøflaten camping. På desse plassane finst det og handikappbryggjer, og det er sett opp grillar som kan nyttast av alle som ynskjer.Vatnet har gode badeplassar som er lett å koma til.

 

Fiskebestand

Det er mykje fin fisk i vatnet. Snittvekta ligg på om lag halvkiloen, og det er teke fisk på opptil 8kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Vangsmjøsa ligg langs E16 i Valdres, midt mellom Oslo og Bergen. Det er veg rundt heile vatnet, med god tilkomst. Det er skilta til gode fiskeplassar, og du finn og informasjonstavler og sjølvbeteningskasser enkelte stader. Det er og mogeleg å kjøpe fiskekort på SMS. Det er fleire overnattingsbedrifter rundt vatnet, sjå lenker under.

 

Anbefalte lenker

Bøflaten Camping

Sørre Hemsing

Vang kommune

Fiskeregler

 • Generelle regler
  1) Born under 16 år kan løyse gratis fiskekort for stong.
  2) Sal av fiskekort på stong, oter og konvoi frå båt og land, gjeld i tida 1. mai til 1. oktober  i Vangsmjøsa.
  3) I Nordsvinnfjorden kan ein fiske med oter og konvoi i tida 1. juni - 1. september.
  4) Fiskekortet gjeld ikkje i Kvamsfjorden.
 • 5) Fiskekortet gjeld for ein fiskereiskap om gongen.
  6) Det er forbod mot å nytte levende fisk som agn.
  7) Det blir utført oppsyn i Vangsmjøsa. Ulovleg fiske vil bli anmeldt.87) Vangsmjøsa fiskeforeining er medlem i felleskortet for Fisking i Valdres. Ved fiske med dette kortet må ein forhalde seg til reglar for fiske i Vangsmjøsa. Fiske med dette kortet er for perioden 15. juni – 15.august, og gjeld berre stong.
  9) Ved bruk av båt på Vangsmjøsa er det ingen øvre grenser for motorstyrke. I strandsonen innanfor 75 meter er høgste tillatt fort 5 knop. Frå Vang autoservice og Hamar ved Vang barne- og ungdomsskule er høgste tillatt fart 5 knop innanfor ei avstand på 200 meter frå strandlina.
  10) Fiskaren pliktar å gjera seg kjend med generelle fiskereglar i offentlege forskriftar og lovar.

Gode fisketips

Vangsmjøsa er spesielt godt egna for fiske frå båt, men mange plassar kan ein og få bra med fisk frå land. Det blir fiska mest med sluk, spinnar, wobler eller konvoi. Fiske med oter kan også gje gode fangstar. Fisken bit i alt slags ver, det gjeld berre å ha litt fiskelykke.

 

Ein får og kjøpt fiskekort på SMS. Plakatar heng ved fiskeplassane.