Vansjø: Gjeddefiske, abbor og gjørs

Vansjø grunneierlag tilbyr fiskekort for Østfolds største innsjø; Vansjø ved Moss og Rygge. Flott område, lett tilgjengelig og godt med fisk.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Gjedde

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Vansjø grunneierlag

Inge Afseth

41528231

inge.afseth@norgespost.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Vansjø ligger ved Moss og Rygge og er Østfolds største innsjø. I tillegg til abbor, gjedde og gjørs, finnes også fiskearter som sørv, brasme, ål og lake

 

Fiskebestand

Bestanden av abbor er stor og det er ikke uvanlig å fange fisk opp til en halv kilo, det forekommer større eksemplarer også. Gjørs og gjedde bestanden er god og det tas gjedde opp mot 10 kilo hvert år. Gjørs har en snitt vekt på mellom en og to kilo. Mort og flire forekommer i store mengder. Noe mindre med sørv og brasme. Ål og lake forekommer også.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Vansjø grenser mot kommunene Moss, Våler, Rygge og Råde kommune i Østfold. Innsjøen byr på alle terrengtyper. Fra svaberg, sivgarder til skogsarealer med kupert terreng.

Fiskeregler

Fritt fiske for barn og unge under 16 år. Ingen adgang til garnfiske uten grunneiers tillatelse. Grunneier kan gi tillatelse innenfor sine grenser. Næringsfiske er konsesjonsbetinget og gis etter søknad. Spesielle regler gjelder. Gå ikke over dyrket mark. Telting tillatt etter de retninglinjer som er fastsatt i friluftsloven. Fiskeavfall skal graves ned, dette for å hindre smitte. Generell fart på båt er 5 knop.

Veibeskrivelse

Kjør E6 fra Oslo mot Svinesund. Flere avkjøringer til innsjøen fra Patterød ved Moss til Missingmyr i Råde med utsettingsplasser for båt og kano

Gode fisketips

Sluk, spinner og vobler er ett must når du skal prøve gjedde, gjørs og abbor på våren. Mark etter karpefiskene hele sommeren inne ved sivgardene. Abbor og gjørs mer i de frie vannmasser og spesielt ved skjær. Prøv også mark etter den store abboren om høsten.