Fiske i Atnavassdraget og Sollia - Østerdalen

Atnavassdraget ligger i Stor-Elvdal og Folldal kommuner i Hedmark, og Sør-Fron kommune i Oppland. Stort fiskekortområde for hele vassdraget. Mange lett tilgjengelige og fine fiskeplasser.

Arter

 • Ørret
 • Røye
 • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Atna Fiskeforening

47462881

anne.eline@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Atnavassdraget strekker seg fra Atna's utløp i Glomma ved Atna og helt inn under / i Rondane Nasjonalpark. Varierende langs vassdraget, fra golde høyfjellsområder med lite vegetasjon til stilleflytende elv i Atnsjømyrene. Atnsjøen ligger majestetisk under Rondane. Nedre Atna overtar og går i mere stryk og småfosser nedover til Glomma.

 

Fiskebestand

God røyebestand av varierende størrelse i Atnsjøen. Også røye i de fleste andre mindre og små vann i området. Ørret i de aller fleste større og mindre vann, noen med bra størrelse og kvalitet. Fine fiskeelver i Atna og Vulua / Setninga. I Atnsjøen tas årlig fisk opp til ca 5 kilo. Harr av bra størrelse i Nedre Atna.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Atnsjøen er relativt lett tilgjengelig til fots, ca 5 - 15 min gangtid fra bilveg. Områder langs sjøen er bratte lisider. Setningsjøen og flere mindre tjern like i vegkanten. Også røyetjern som ligger 0,5 - 1 times skitur fra bilveg. Atna og Vulua slynger seg i stor grad langs riksvegen og er dermed lett tilgjengelige. Setninga går nede i bratt dalbunn, delvis vanskelig å ta seg fram langs, men med god fiskebestand. Også endel mindre fjellvann finnes i området.

Fiskeregler

 • Fiskekort må løses før fisket tar til.
 • Levende organismer er ikke tillatt å overføre fra et vassdrag til et annet.
 • Ørekyte, død eller levende, er forbudt å bruke som agn.
 • Stangfiske er tillatt fra isløsning og varer til og med 15.september, da fredningen begynner. 
 • Isfiske starter 1.desember og varer til isen går, oftest har dette vært rundt 10.mai.
 • Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Atnsjøen i juli måned. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort.
 • Oterfiske for utenbygdsboende personer er tillatt på Setningen, Finnsjøen, Grøtørtjønn og Lille steintjønn i hele sesongen. Dette gjelder kun ved løsing av sesongkort.
 • Fiske fra innmark er forbudt uten grunneiers tillatelse.
 • Fangstrapport skal sendes inn til Sollia fjellstyret/ Atna fiskeforening etter endt fiske.
 • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.
 • Garnfiske for utenbygdsboende er tillatt på Atnsjøen, Setningen, Grøtørtjønn, Lille Steintjønn (Setningen og Atnedalen statsalmenning) og Finnsjøen. Dette krever eget garnfiskekort.

 

OBS! Fiskekortet gjelder ikke for Gråsjøen, Langtjønn (Dørålsæterveien), Skardtjønn, Gråtjønn og Elgevatnet.

 

 

Veibeskrivelse

Fra Oslo, enten E6 til Ringebu, rv 27 over Venabygdsfjellet til Enden ( NB. rv 27 nattestengt vinterstid) Eller rv 3 fra Kolomoen til Atna, derfra rv. 219 mot Folldal. Begge ruter ca 300 km til Enden. Fra Trondheim E6 til Hjerkin, derfra rv 29 til Folldal og rv 27 til Enden, ca. 250 km.