Fiske i Gjøvik, mange fiskevann, varierte arter i flott skogsnatur!

Fiske i Gjøvik er ensbetydende med mange fiskevann og varierte fiskeslag. Flott natur og stillhet i Biri, Snertingdal og Vardal sine mange elver og skogstjern. Sn-dal har premiering av størst fisk.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Gjøvik felles grunneierforening

Trond Are Lisbakken

40203780

nedresnertingdal@gmail.com

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Gjøvik kommune er det organisert felles fiskekortsalg for hele kommunen med unntak av tolv vann i Snertingdal og Biri hvor det bare kan fiskes etter avtale med rettighetshaver. Du trenger ikke fiskekort for å fiske i Mjøsa der det er fritt fiske i henhold til fiskeregler for Mjøsa.

Følgende vann er ikke en del av det felles fiskekortet for Gjøvik:      deler av Store Svarken, Midt Svarken, Vesle Svarken, Sør-Ekertjennet, Sætersangen, Hemsangen, Rågjerdstjennet, Melbytjernet, Skålmyrdammen og Flatsjøen, Lunken, Ringsjøen, Veslevatnet og Mjøsa.

Fiskebestand

Ørret og abbor er de vanligste fiskeartene i kommunen, og forekommer i de aller fleste vann. I tillegg har vi også bl.a karuss og sik i en del vann. Hovedvassdraget gjennom Snertingdal har fått bestand bestående av bl.a Gjedde.

De store innsjøene og hovedvassdragene i kommunen har mer komplekse fiskesamfunn med flere arter. Her finnes bla karpefisker, gjedde, og lake. I Mjøsa med sidevassdrag er det gode bestander av harr som er en ettertraktet sportsfisk.
I Gjøvik er det gode muligheter for å få storfisk på kroken. Om du fisker i Mjøsa eller sidevassdragene i kommunen - vil du kunne få ørreter opp mot 5 - 10 kg, gjedde på over 1 meter og store, fine, feite abborer. Mjøsa er forøvrig kjent for sin storørretstamme.

 

Fiskevann beskivelse:

Nordre Onsrudvatnet: Her kan du få Ørret, Abbor og Ørekyt. Vannet har bilveg helt fram. Men parkering på privat grunn. Bør benytte parkering før søndre Onsrudvatnet. 

Vannet er myrlent på østsiden ved utløp til Vasselva. 

Søndre Onsrudvatnet: Her kan du få Abbor, Ørret og Ørekyt. Vannet er lett tilgjengelig med bilveg og parkering ved utløp. 

Etablert gapahuk med grillmulighet inntil vannet på østsiden. Lett tilgjengelig for barn og lettere funkjonshemmede. 

Det utføres utfisking av Abbor jevnlig. 

Langevatnet: Her kan du få Abbor, Ørret, Karuss og Ørekyt. Flere mindre innløprsbekker. Bilveg nær vatnet. 

Dette er ett vann som driftes av Snertingdal Jeger og Fiskeforening (SJFF), med jevnlig prøvefiske uttak av spesielt Abbor for og regulere bestanden. 

Bergevatnet: Her kan du få Abbor, Ørret, Karuss og Ørekyt. Bilveg nær vatnet. Dette vannet driftes av SJFF. Innløpsbekk fra Langvatnet og Gulsetbekken. Utløp i Ytterelva. 

Røstadvatnet: Vannet ligger som en del av vassdragetet gjennom Snertingdal som ender opp i Stokkelva og videre ut i Mjøsa.

Her kan du få Abbor, Ørret og Gjedde.  I tilknytning til vannet er det etablert en privat gapahuk. Denne kan benyttes av tur og fiskeinterisserte, men det betinger at man rydder etter seg. Innløp fra Ytterelva og Lundselva. Utløp i Storelva møt øst som går inn i Ringsjøen. 

Ringsjøen: Er privat, og må ha grunneiers tillatelse for fiske. 

Lauga: Ørret og Ørekyt. Ligger sentralt inntil Snertingdalsvegen vest for Lia / Snertingdalshallen.

Vatnet har også ett rikt liv med vadefugl, så her kan man både få mange fine opplevelser, men må også ta hensyn til dyrelivet. 

Stor-Svarken: Her kan du få Ørret og Ørkyt. Innløpsbekker, og utløp til Svarka mot nord. Vannet er delvis privat, der den vestre delen er inkludert i fiskekortet. Ved Stor-Svarken ligger er det etablert en koselig gapahuk som gjerne kan benyttes. Det er kloppet adkomst over myr fra vest mot vannet. En fin perlig i skogsområdet.

Abbortjernet: Abbor og Ørret. Her kan du få fin størrelse på både abboren og ørreten. Tilsig fra myr og småbekker, utløp som går til Finna. Her er det populær badeplass, hytter mot vannet og flere fine fiskeplasser. 

Nittåstjernet: Ørret og ørekyt. Ligger som et oppdemmet tjern i Nittåselva mellom Snertingdal og Landåsbygda. Noe myrlent området. Driftes av SJFF. 

Størst fisk - Premiering

For fiske i Snertingdal avholder grunneierlaga og Snertingdal JFF en fiskekonkurranse med størst fisk gjennom sessongen. Dette gjelder alle fisketyper med untak av Gjedde. Fisken veies rund (ikke sløyet). Veiing gjennomføres av Snertingdal Jeger og fiskeforening og den største fisken premieres med kr. 2,- pr. gram. Veiing og registrering betinger løst fiskekort for perioden.

For kontakt med Snertingdal JFF vedr veiing, kontakt følgende: Ingolf Alund tlf 932 17 803, Bergfinn Alund tlf 950 84 107, eller Tom Sørensen: Tlf 915 16 503

 

Det oppfordres til å sjekke med private vegeiere for tillatelse, eller løse bombillett for å bruke motorisert kjøretøy for å komme seg fiskeplasser som betinger dette. Vi ønsker sporløs ferdsel i våre naturområder og ber deg som bruker av våre naturområder om og tenke på dette når du besøker oss. 

 

Med dette ønsker vi deg skitt fiske, og nyt naturen. 

Fiskeregler

Generelle regler
Det felles fiskekortet for Gjøvik gir innehaveren rett til å fiske med stang fra land samt pilkestikke og håndsnøre ved isfiske. Minstemål på ørret er 20 cm.
I de vann som omfattes felles fiskekort kan det fiskes hele året.
I elver og bekker er fiske ikke tillatt i perioden 15.september til 31. desember.
I elver og bekker hvor det gyter Mjøsørret er alt fiske forbudt f.o.m 1.september t.o.m 30.april.
Barn under 16 år trenger ikke løse fiskekort.
I Mjøsa gjelder egne regler : Fiskeregler Mjøsa

Pr i dag er ikke fiske fra båt tillatt i Gjøvik Kommune, foruten i Mjøsa.

Veibeskrivelse

Gjøvik ligger sentralt til på vestsiden av Mjøsa langs RV 4 og E6.
Fra hovedstaden ca 1,5 timers kjøring og ca 1 time fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

 

Alle fiskevann for kortet ligger i Vardal, Biri og Snertingdal og er typiske skogsvann mellom Mjøsa og grensene mot Søndre, og Nordre Land kommuner. 

Gode fisketips

Generelle regler
Det felles fiskekortet for Gjøvik gir innehaveren rett til å fiske med stang fra land samt pilkestikke og håndsnøre ved isfiske. Minstemål på ørret er 20 cm.
I de vann som omfattes felles fiskekort kan det fiskes hele året.
I elver og bekker er fiske ikke tillatt i perioden 15.september til 31. desember.
I elver og bekker hvor det gyter Mjøsørret er alt fiske forbudt f.o.m 1.september t.o.m 30.april.
Barn under 16 år trenger ikke løse fiskekort.
I Mjøsa gjelder egne regler : Fiskeregler Mjøsa

Pr. i dag er ikke fiske fra båt tillatt i Gjøvik Kommune, foruten i Mjøsa.