Fiske i Gjøvik, mange fiskevann, varierte arter i flott skogsnatur!

Fiske i Gjøvik er ensbetydende med mange fiskevann og varierte fiskeslag. Flott natur og stillhet i Biri, Snertingdal og Vardal sine mange elver og skogstjern.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Gjøvik felles grunneierforening

Trond Are Lisbakken

40203780

nedresnertingdal@gmail.com

Video

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Gjøvik ligger sentralt til på vestsiden av Mjøsa langs RV 4 og E6.
Fra hovedstaden ca 1,5 timers kjøring og ca 1 time fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

 

Alle fiskevann for kortet ligger i Vardal, Biri og Snertingdal og er typiske skogsvann mellom Mjøsa og grensene mot Søndre, og Nordre Land kommuner. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Gjøvik kommune er det organisert felles fiskekortsalg for hele kommunen med unntak av ti vann i Snertingdal og Biri hvor det bare kan fiskes etter avtale med rettighetshaver. Du trenger ikke fiskekort for å fiske i Mjøsa der det er fritt fiske i henhold til fiskeregler for Mjøsa.

Følgende vann er ikke en del av det felles fiskekortet for Gjøvik: Kim Johan Engers del av Store Svarken, Midt Svarken, Vesle Svarken, Sør-Ekertjennet, Sætersangen, Hemsangen, Rågjerdstjennet, Melbytjernet, Skålmyrdammen og Flatsjøen, Ringsjøen og Veslevatnet og Mjøsa.

 

Fiskebestand

 

Aure og abbor er de vanligste fiskeartene i kommunen, og forekommer i de aller fleste vann. I tillegg har vi også bl.a karuss og sik i en del vann. De store innsjøene og hovedvassdragene i kommunen har mer komplekse fiskesamfunn med flere arter. Her finnes bla karpefisker, gjedde, og lake. I Mjøsa med sidevassdrag er det gode bestander av harr som er en ettertraktet sportsfisk.
I Gjøvik er det gode muligheter for å få storfisk på kroken. Om du fisker i Mjøsa eller sidevassdragene i kommunen - vil du kunne få ørreter opp mot 5 - 10 kg, gjedde på over 1 meter og store, fine, feite abborer. Mjøsa er forøvrig kjent for sin storørretstamme.

Fiskeregler

Generelle regler
Det felles fiskekortet for Gjøvik gir innehaveren rett til å fiske med stang fra land samt pilkestikke og håndsnøre ved isfiske. Minstemål på ørret er 20 cm.
I de vann som omfattes felles fiskekort kan det fiskes hele året.
I elver og bekker er fiske ikke tillatt i perioden 15.september til 31. desember.
I elver og bekker hvor det gyter Mjøsørret er alt fiske forbudt f.o.m 1.september t.o.m 30.april.
Barn under 16 år trenger ikke løse fiskekort.
I Mjøsa gjelder egne regler : Fiskeregler Mjøsa

Pr i dag er ikke fiske fra båt tillatt i Gjøvik Kommune, foruten i Mjøsa.