Fiske i Gjøvik, mange fiskevann, varierte arter i flott skogsnatur!

Fiske i Gjøvik er ensbetydende med mange fiskevann og varierte fiskeslag. Flott natur og stillhet i Biri, Snertingdal og Vardal sine mange elver og skogstjern.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Gjøvik feles grunneierforening

Trond Are Lisbakken

40203780

nedresnertingdal@gmail.com

Video

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Gjøvik ligger sentralt til på vestsiden av Mjøsa langs RV 4 og E6.
Fra hovedstaden ca 1,5 timers kjøring og ca 1 time fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

 

Alle fiskevann for kortet ligger i Vardal, Biri og Snertingdal og er typiske skogsvann mellom Mjøsa og grensene mot Søndre, og Nordre Land kommuner. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Gjøvik kommune er det organisert felles fiskekortsalg for hele kommunen med unntak av ti vann i Snertingdal og Biri hvor det bare kan fiskes etter avtale med rettighetshaver. Du trenger ikke fiskekort for å fiske i Mjøsa der det er fritt fiske i henhold til fiskeregler for Mjøsa.

Følgende vann er ikke en del av det felles fiskekortet for Gjøvik: Kim Johan Engers del av Store Svarken, Midt Svarken, Vesle Svarken, Sørekertjennet, Sætersangen, Hemsangen, Rågjerdstjennet, Melbytjernet, Skålmyrdammen og Flatsjøen, Ringsjøen og Veltvatnet og Mjøsa.

 

Fiskebestand

 

Aure og abbor er de vanligste fiskeartene i kommunen, og forekommer i de aller fleste vann. I tillegg har vi også bl.a karuss og sik i en del vann. De store innsjøene og hovedvassdragene i kommunen har mer komplekse fiskesamfunn med flere arter. Her finnes bla karpefisker, gjedde, og lake. I Mjøsa med sidevassdrag er det gode bestander av harr som er en ettertraktet sportsfisk.
I Gjøvik er det gode muligheter for å få storfisk på kroken. Om du fisker i Mjøsa eller sidevassdragene i kommunen - vil du kunne få ørreter opp mot 5 - 10 kg, gjedde på over 1 meter og store, fine, feite abborer. Mjøsa er forøvrig kjent for sin storørretstamme.

Fiskeregler

Generelle regler
Det felles fiskekortet for Gjøvik gir innehaveren rett til å fiske med stang fra land samt pilkestikke og håndsnøre ved isfiske. Minstemål på ørret er 20 cm.
I de vann som omfattes felles fiskekort kan det fiskes hele året.
I elver og bekker er fiske ikke tillatt i perioden 15.september til 31. desember.
I elver og bekker hvor det gyter Mjøsørret er alt fiske forbudt f.o.m 1.september t.o.m 30.april.
Barn under 16 år trenger ikke løse fiskekort.
I Mjøsa gjelder egne regler : Fiskeregler Mjøsa

Pr i dag er ikke fiske fra båt tillatt i Gjøvik Kommune, foruten i Mjøsa.