Sportsfiske på Ånøya nær Trondheim

Ånøya Grunneierlag ønsker velkommen til sportsfiske for alle på en en rik bestand av ørret og røye.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ånøya Grunneierlag

90915352

erlendklefstad@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Vatnet og de omkringliggende utmarksområder innbyr til sportsfiske, rekreasjon og friluftsliv.
Utleie av båt, camping, overnatting og servering er tilgjengelig på de steder som framgår på oversiktskart.
Grunneierne langs vatnet ønsker alle velkomen til å bruke sine områder på en hensynsfull måte.

 

 

Fiskebestand

Rik bestand av ørret og røye

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Beliggende i lavlandsterreng med skogsområde

Fiskeregler

Fiskesesong sommer: 1. mai - 15. september
Fiskesesong vinter: 15. oktober - 30. april

Det kan utøves fiske med stang og oter.
Bruk av levende agn er strengt forbudt. (Meitemark & maggot tillates)

Under sportsfiske tas hensyn til grunneierenes stående redskaper - garn / line etc.

Etter grunneiers samtykke kan det settes ut og brukes båt med motor inntil 10 hk på Ånøya.

Motorfedsel på islagt vann tillates ikke.

Veibeskrivelse

Fra Trondheim følg E6 til Melhus. Ta til høre og følg Rv 708 til Ånøya. Samme veivalg når du kommer sørfra på E6.